Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyWAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY „PROGRAMU 500+” Drukuj
Wtorek, 28 Czerwiec 2016 13:08

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie przypomina, że do 1 lipca 2016 (włącznie) należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wychowawczego, aby otrzymać wyrównanie od 1 kwietnia 2016.

Wydanie decyzji i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w wyżej wymienionym terminie następuje w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku, z wyrównaniem wypłaty od miesiąca kwietnia 2016 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016r. prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku poprawnie wypełnionymi dokumentami, jednak nie wcześniej niż od dnia urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 329487