Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Drukuj
Poniedziałek, 05 Grudzień 2016 08:36

  "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2016".

W dniu 28 listopada 2016 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie pracownicy w/w Ośrodka pośród Klientów objętych pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016 przeprowadzili spotkanie: „Pogadanka dot. zasad zdrowego żywienia”.

Podczas spotkania zostały omówione: podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz piramida zdrowego żywienia. Każda z osób biorąca udział w spotkaniu otrzymała materiały dot. powyższego zagadnienia.

 


 

 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 329508