Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyApel o pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym Drukuj
Czwartek, 16 Listopad 2017 09:40

MGOPS w Nowej Sarzynie zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta i gminy Nowa Sarzyna o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w obecnym okresie zimowym.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.

Każdą informację przekażmy służbom społecznym o osobach starszych, samotnych, bezdomnych o tych których nie znamy a wydaje nam się, że potrzebują pomocy.
Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicach dworców, ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych. Zgłoszenia można dokonać do:
W ciągu dnia:

 • do Noclegowni prowadzonej przez Caritas Leżajsk, ul. Jarosławska 4, tel. (17) 240 24 01 - osoby mogą skorzystać z jadłodajni,
 • do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 2, tel. (17) 7178169 - osoby mogą otrzymać odzież,
 • do Szpitala p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, ul. Leśna 22, tel. (17) 242 71 13 – osoby wymagające pomocy lekarskiej,
 • do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie ul. Kochanowskiego 17 tel. (17) 852 76 55 lub do najbliższego szpitala - osoby będące pod wpływem alkoholu (w stanie upojenia alkoholowego),
 • do sołtysów sołectw na terenie gminy Nowa Sarzyna,
 • do przewodniczących osiedli na terenie miasta Nowa Sarzyna,
 • do Urzędu Miasta i Gmina Nowa Sarzyna, tel. (17) 24 13 177,
 • do Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie, tel. (17) 24 – 13 – 297.

W godzinach wieczornych i nocnych:

 • do Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, tel. (17) 24 06 399 lub (17) 24 06 310,
 • do Noclegowni - Caritas Leżajsk tel. (17) 240 24 01, w przypadku braku miejsca w noclegowni lub znacznej odległości do schroniska czy noclegowni bezdomnego lub potrzebującego opieki należy przewieźć do najbliższego domu pomocy społecznej lub zakładu opiekuńczo – leczniczego:
 • Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej 678, tel. (17) 240 31 11,
 • Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach Mołyniach 295, tel. (17) 242 09 41,
 • Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Leżajsku ul. plac Mariacki 9, tel. (17) 240 48 09, (17) 240 6190.

Całodobowa bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 987, pod tym numerem można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych.

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM W OKRESIE ZIMOWYM 2017/2018

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 329465