Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyRejony opiekuńcze

W przypadku klientów aktualnie zamieszkujących w Nowej Sarzynie w:
- lokalu socjalnym,
- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (Domu Dziecka),
obowiązuje rejon opiekuńczy, który był miejscem ostatniego zamieszkania
.

Pracownik

Teren

Telefon kontaktowy

Pokój

Bożena Nietrzeba

główny specjalista

Sarzyna (od nr 601 – do wzwyż),

Nowa Sarzyna: ul. Jordana.

(17)71-78-169 wew. 17

Nr 15

Małgorzata Gąska

pracownik socjalny

Nowa Sarzyna: ul. Kopernika,

Nowa Sarzyna: ul. Sienkiewicza,

Nowa Sarzyna: ul. Polna,

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 6,

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 7,

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 13,

Nowa Sarzyna: ul. Chemików,

Nowa Sarzyna: ul. Sobieskiego,

Nowa Sarzyna: ul. Ogrodowa,

Nowa Sarzyna: ul. Korczaka,

Nowa Sarzyna: ul. Sikorskiego,

Nowa Sarzyna: ul. Leśna,

Nowa Sarzyna: ul. Kościuszki,

Nowa Sarzyna: ul. Śniadeckich,

Nowa Sarzyna: ul. Mickiewicza,

Nowa Sarzyna: ul. Rejtana,

Nowa Sarzyna: ul. Żeromskiego,

oraz inne ulice nie ujęte w wykazie

(17)71-78-169 wew. 17

Nr 15

Barbara Kleban

starszy pracownik socjalny

Sarzyna (od nr 1 – do nr 600),

Nowa Sarzyna : ul. Plac 11 Listopada.

(17)71-78-169 wew. 13

Nr 11

Bogumiła Maślanka

starszy specjalista pracy socjalnej

Łętownia (od nr 131 – do nr 400 ),

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 9,

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 11,

Nowa Sarzyna: ul. Miazgi,

Nowa Sarzyna: ul. Skłodowskiej,

Nowa Sarzyna: ul. Matejki,

Nowa Sarzyna: ul. A. Pontyjskiej.

(17)71-78-169 wew. 13

Nr 11

Paweł Linek

pracownik socjalny

Jelna,

Judaszówka,

Nowa Sarzyna: ul. Jana Pawła II

(17)71-78-169 wew. 13

Nr 11

Agnieszka Krasna

specjalista

pracy socjalnej

Tarnogóra,

Łukowa,

Nowa Sarzyna: ul. Parkowa.

(17)71-78-169 wew. 23

Nr 21

Małgorzata Wiatr

starszy pracownik socjalny

Ruda Łańcucka,

Łętownia (od nr 401 – do nr 500),

Nowa Sarzyna: ul. B. Prusa,

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 5.

(17)71-78-169 wew. 23

Nr 21

Katarzyna Czerwińska

pracownik socjalny

Wola Zarczycka

( od nr 1 – do nr 400 ),

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 2,

Nowa Sarzyna: Osiedle Janda.

(17)71-78-169 wew. 23

Nr 21

Maria Flis

główny specjalista

Wólka Łętowska,

Łętownia (od nr 501 – do wzwyż),

Nowa Sarzyna: ul. KEN.

(17)71-78-169 wew. 22

Nr 20

Marta Kiełbowicz

pracownik socjalny

Majdan Łętowski ( tj. Łętownia od nr 1- do nr 130),

Wola Zarczycka – Perlaki,

Nowa Sarzyna: ul. M. Konopnickiej,

Nowa Sarzyna:  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy.

(17)71-78-169 wew. 21

Nr 19

Ewa Turczyn

specjalista

pracy socjalnej

Wola Zarczycka

(od nr 401 – do wzwyż),

Nowa Sarzyna: ul. Piłata.

(17)71-78-169 wew. 21

Nr 19

 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 324378