Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyInformacja o wydawaniu żywności w ramach programu PEAD - listopad 2013
Poniedziałek, 04 Listopad 2013 12:00
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, iż żywność w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej - program pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD) będzie wydawana od 6 listopada 2013 r.

Do otrzymania artykułów żywnościowych kwalifikować będą mieszkańców Miasta  i  Gminy Nowa Sarzyna  (którzy objęci są pomocą z tutejszego Ośrodka – był przeprowadzony u nich wywiad środowiskowy, których dochód netto miesięcznie nie przekracza 813,00 zł dla osoby samotnej, 684,00 zł na członka w rodzinie lub osoby w szczególnie trudnej sytuacji) nadal pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka na podstawie imiennych kart dystrybucji artykułów PEAD.

 

Punkt wydawania żywności będzie w budynku MGOPS w Nowej Sarzynie (piwnice) w dniach:

  • 6-7 listopada 2013 r. (środa, czwartek) 
          od godz. 9.00 do godz. 14.00 dla miejscowości: 
Nowa Sarzyna, Ruda Łańcucka, Łukowa, Jelna, Judaszówka
  • 8 i 12 listopada 2013 r. (piątek, wtorek
          od godz. 9.00 do godz. 14.00 dla miejscowości: 
Sarzyna i Tarnogóra
  • 13-14 listopada 2013 r. (środa, czwartek)
          od godz. 9.00 do godz.14.00 dla miejscowości:
Wola Zarczycka i Łętownia (z wyłączeniem Wólki Łętowskiej, gdyż mieszkańcy sołectwa mogą otrzymać żywność w „ Caritas ”)

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie przy ul. Łukasiewicza 2, tel. (17) 71 78 169.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 341474