Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyInformacja o pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2015/2016
Poniedziałek, 31 Sierpień 2015 08:30
Wnioski należy złożyć od 1 września do 15 września 2015r. a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2015r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie - pokój nr 22. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania stypendium szkolnego nie może być większa niż kwota 456,00 złotych netto na osobę w rodzinie. Dochody obliczamy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, dochody sierpniowe netto.
 
Od 1 października 2015r. obowiązuje  nowe kryterium dochodowe do świadczeń z pomocy społecznej:
- dla osoby w rodzinie  w wysokości - 514,00 zł
- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - 288,00 zł.
 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 346752