Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyDziałania
 
Warsztaty edukacyjno - integrujące
Piątek, 04 wrzesień 2015
 
W związku z realizowanym projektem  przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie pn. „Żyć pozytywnie - żyć bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” od sierpnia br. do października br. realizowane są warsztaty edukacyjno-integrujące. Zajęcia prowadzone są przez psychologa i pedagoga w czterech świetlicach środowiskowych z trenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, tj. w Łętowni, Nowej Sarzynie, Sarzynie oraz Woli Zarczyckiej. W ramach zajęć dzieci poznają prawa dziecka, kształtują własną asertywność, nabywają umiejętność radzenia sobie z przemocą rówieśniczą i szkolną, poznają instytucje pomocowe z zakresu przemocy w rodzinie.
 

Warsztaty edukacyjno - profilaktyczne
Poniedziałek, 07 wrzesień 2015
 
Od 25 sierpnia br. rozpoczęły się  pierwsze zajęcia edukacyjno-profilaktyczne w formie warsztatów dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej w Łętowni w związku z realizowanym projektem „Żyć pozytywnie - żyć bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Zajęcia realizowane będą przez wrzesień i październik br. w pozostałych świetlicach biorących udział w projekcie. Zajęcia prowadzone są przez dwóch trenerów: psychologa i pedagoga. Tematyka zajęć dotyczyć będzie kształtowania samooceny, zapobiegania agresji, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, walki ze stresem, uzależnieniami i nałogami.
 

Pierwsza pomoc
Piątek, 11 wrzesień 2015
 
W związku z realizowanym projektem „Żyć pozytywnie - żyć bez przemocy” uczestnicy projektu odbędą szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany instruktor z PCK. W ramach szkolenia uczestnicy projektu dowiedzą się, jak należy zachować się w przypadku zagrożenia zdrowia i  życia. Dzieci będą mieć możliwość poznania najważniejszych zasad udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia są szansą na to, aby wszczepić dzieciom poczucie odpowiedzialności oraz wrażliwości na potrzeby innych osób.
 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 362240