Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyŻywność w ramach FEAD Drukuj
Czwartek, 10 Marzec 2016 07:27

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, iż żywność w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), realizowanego w Podprogramie 2015 będzie wydawana od 11 marca 2016 r.

Do otrzymania artykułów żywnościowych kwalifikować będą mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna (tylko którzy objęci są pomocą z tutejszego Ośrodka – był przeprowadzony u nich wywiad środowiskowy, których dochód netto miesięcznie nie przekracza 951,00 zł dla osoby samotnej, 771,00 zł na członka w rodzinie) nadal pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka na podstawie imiennych kart dystrybucji artykułów FEAD.

Punkt wydawania żywności będzie w budynku MGOPS w Nowej Sarzynie (piwnice) tylko w dniach:
1. Jelna (w tym Judaszówka) i Nowa Sarzyna
11 marca 2016 r. (piątek) od godz. 10.00 do godz. 14.00

2. Wola Zarczycka, Łętownia, Wólka Łętowska
14 marca 2016 r. (poniedziałek) od godz. 10.00 do godz. 14.00

3. Sarzyna, Tarnogóra Łukowa, Ruda Łańcucka
15 marca 2016 r. (wtorek) od godz. 10.00 do godz. 14.00

Prosimy o zabranie własnych opakowań do odbioru żywności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie przy ul. Łukasiewicza 2, tel. (17) 71 78 169.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 341674