Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyŻywność w ramach FEAD Drukuj
Wtorek, 15 Marzec 2016 08:23

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, iż żywność w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2015 będzie dodatkowo wydawana (tylko dla tych osób, które nie wybrały żywności w dniach: 11 – 15 marca 2016 r.) w dniu: 17 marca 2016 r. (czwartek) od godz. 10.00 do godz. 12.00.

 

PO TYM TERMINIE ŻYWNOŚĆ NIE BĘDZIE WYDAWANA (Z WYJĄTKIEM UZASADNIONYCH SYTUACJI).

 

Punkt wydawania żywności będzie w budynku MGOPS w Nowej Sarzynie (piwnice).

Do otrzymania artykułów żywnościowych kwalifikować będą mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna (tylko którzy objęci są pomocą z tutejszego Ośrodka – był przeprowadzony u nich wywiad środowiskowy, których dochód netto miesięcznie nie przekracza 951,00 zł dla osoby samotnej, 771,00 zł na członka w rodzinie) nadal pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka na podstawie imiennych kart dystrybucji artykułów FEAD.

Prosimy o zabranie własnych opakowań do odbioru żywności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie przy ul. Łukasiewicza 2, tel. (17) 71 78 169. 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 376377