Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyStypendia szkolne 2016/2017 Drukuj
Poniedziałek, 29 Sierpień 2016 11:10

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 przyjmowane będą w pokoju nr 22 (stypendia), w terminie od 1 do 15 września 2016r. w godz. 7:00 do 14:30.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego wynosi 514,00 zł/osobę w rodzinie miesięcznie, dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł/ha przeliczeniowego.

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty (zaświadczenie lub oświadczenie) o wszystkich dochodach netto uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj:, w miesiącu sierpniu.

Osoby pełnoletnie ubiegające się o stypendium szkolne składają wniosek osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika.

Faktury/rachunki mogą być wystawione na wnioskodawcę lub ucznia w przypadku pełnoletniego ucznia.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 346737