Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyHigiena przygotowywania posiłków i ich spożywania Drukuj
Czwartek, 09 Luty 2017 09:09

 

"Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2016".

W dniach 19 grudnia 2016 roku oraz 31 stycznia 2017 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie pracownicy w/w Ośrodka pośród Klientów objętych pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016 przeprowadzili spotkania: Pogadanka „Higiena przygotowywania posiłków i ich spożywania” oraz „Pogadanka dot. prawidłowego przechowywania żywności”.

Podczas spotkań zostały omówione zagadnienia dotyczące: higieny żywności żywienia, system HACCP, 12 zasad prawidłowego żywienia, 10 reguł dotyczących spożywania posiłków, została objaśniona estetyka stołu jak również zasady przechowywania żywności w lodówce, terminów trwałości żywności oraz okresów przechowywania żywności.

Każda z osób biorąca udział w spotkaniu otrzymała materiały dot. powyższego zagadnienia.

W powyższych spotkaniach udział wzięło łącznie 69 osób.

Prawidłowe ułożenie sztućców i naczyń.

 

 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 361478