Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyKomunikat w sprawie wzorów wniosków Drukuj
Poniedziałek, 31 Lipiec 2017 06:38

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuję, że od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i załączników do tych wniosków, w oparciu o które ustalane będzie prawo do w/w świadczeń na kolejny okres świadczeniowy 2017/2018.

Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związany z systemami wsparcia rodzin, który przewiduje zmiany w tym zakresie. Nowe wzory wniosków i załączników do tych wniosków znane będą po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego w/w projektu ustawy.

a stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

zostały zamieszczone przykładowe wzory wniosków oraz załączników zgodne z mającym obowiązywać od 1 sierpnia 2017 r. stanem prawnym.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 362242