Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyDobry Start Drukuj
Wtorek, 03 Lipiec 2018 12:03

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że będzie realizatorem rządowego programu „Dobry Start” dla ucznia.

„Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna - bez względu na dochód rodziny.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego dzieciom uczęszczającym do:

 • szkoły podstawowej,
 • dotychczasowego gimnazjum,
 • szkoły ponadpodstawowej,
 • dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych),
 • szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szklono wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy,

do ukończenia  20 roku życia.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenia do ukończenia 24. roku życia.

Kiedy świadczenie Dobry Start nie przysługuje?

Świadczenie dobry start nie przysługuję na dziecko: uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka” w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Może to zrobić:

 • rodzic,
 • opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,
 • pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, (niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową alimentów z ich strony).

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski  o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie w Sekcji Realizacji Świadczeń Sprawozdawczości i Analiz, ul. Łukasiewicza 2, 37 – 310 Nowa Sarzyna.

Wnioski będą przyjmowane:

 • od 1 lipca  – drogą elektroniczną,
 • od 1 sierpnia papierowo – drogą tradycyjną.

Ważne! Aby otrzymać świadczenie na rozpoczynający się rok szkolny 2018/2019 wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny https://empatia.mrpips.gov.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA,  Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA,  Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Od 1 sierpnia wnioski w formie papierowej można złożyć w Miejsko – Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, w Sekcji Realizacji Świadczeń Sprawozdawczości i Analiz, ul. Łukasiewicza 2.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny świadczenie „Dobry Start” otrzymają do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia  nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.
 
Wzór wniosku o świadczenie Dobry Start 300+

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie
 
Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uwaga!
Jeśli liczba dzieci uprawnionych do świadczenia nie mieści się we wniosku ( rodzina liczy powyżej 5 dzieci uprawnionych) to dodatkowo należy dołączyć wypełniony załącznik do wniosku

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 362246