Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyRodzinna Wszechnica Sarzyńska
(Projekt zrealizowany)
 

Projekt był realizowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”

Informacje ogólne

Nazwa obszaru działania: Przemoc w rodzinie

Województwo: podkarpackie

Termin realizacji zadania: luty 2011r. – grudzień 2011r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Nowa Sarzyna

Kwota dotacji: 49 750 zł

Jednostka realizująca: Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie

Beneficjentami projektu byli rodzice i dzieci (uczęszczające do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych działających na terenie gminy Nowa Sarzynie) oraz profesjonaliści (osoby zawodowo związane z problematyką przemocy w rodzinie).

Głównym celem projektu było promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego (opartych na wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy itp.) poprzez zorganizowanie cyklu zajęć warsztatowych, wykładów i konsultacji prowadzonych przez psychologów i pedagogów w szkołach.

Profesjonaliści brali udział w szkoleniach tematycznych na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie.

Projekt przyczynił się do wzrostu świadomości i umiejętności rodzicielskich, nauki alternatywnych metod i technik wychowywania dzieci. Zdobycie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki  pozwoliło na uniknięcie rozczarowań w wychowaniu dzieci, zapewniło dziecku poczucie bezpiecznego wzrastania w rodzinach.
 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 382919