Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci Rodziny"Senior+" na lata 2021 – 2025 r. Drukuj
Poniedziałek, 10 Czerwiec 2024 08:10

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że od stycznia 2024 r. realizuje  w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021 – 2025 r. współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody podkarpackiego realizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna Klub "Senior+".
Działalność Klubu "Senior+" skierowana jest dla osób powyżej 60 roku życia z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, szczególnie dla osób zamieszkujących Nową Sarzynę i Sarzynę.

Placówki Klubów "Senior+" mieszczą się w:
•    Nowa Sarzyna ul. Adama Mickiewicza 2, 37 – 310 Nowa Sarzyna
•    Sarzyna 172, 37 – 310 Nowa Sarzyna.
Celem Klubu "Senior+" jest uwzględnienie potrzeb ludzi starszych i ich aktywizację w środowisku lokalnym. Wspieranie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu. Przeciwdziałaniu izolacji i marginalizacji, pomoc w utrzymaniu kondycji psychicznej, aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia , pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich.
W ramach projektu Klub "Senior+" będą prowadzone zajęcia:
•    zajęcia taneczno –  wokalne;
•    zajęcia kulturalno - oświatowe;
•    warsztaty kulinarne,
•    profilaktyka zdrowotna,
•    spotkania edukacyjno – informacyjne prowadzone przez zaproszonych gości : radca prawny, psycholog, fizjoterapeuta, policjant, pielęgniarka;
•    spacery, wycieczki, czytanie książek;
•    zajęcia aktywności twórczej;
•    spotkania integracyjne i okolicznościowe/świąteczne
•    zajęcia aktywizujące społecznie w tym wolontariat, m.in. uczestnictwo w akcjach charytatywnych;
•    wyjścia do kina, śpiewy, przedstawienia
•    zajęcia animacyjne czasu wolnego;

Realizacja projektu potrwa do 31.12.2024 r. Wszelkie informacje dotyczące działalności Klubu "Senior+" są dostępne w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie oraz pod numerem telefonu 17 717 81 69 wew. 21 i 19

 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 672157