Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyProjekt systemowy PO KL „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” – informacje ogólne Drukuj
Środa, 20 Luty 2013 09:30

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie w dn. 31.01.2013r. zakończył rekrutację osób, które wezmą udział w projekcie systemowym „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna”. Uczestnikami projektu zostali klienci tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej spełniający łącznie następujące kryteria: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne, zatrudnione będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające z pomocy społecznej. Decyzja o wyborze osób, jako uczestników projektu wiązała się z koniecznością, udzielenia wszechstronnego wsparcia tym osobom u których istnieje ryzyko wykluczenia społecznego.

 

Liczba uczestników w projekcie systemowym PO KL „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” w poszczególnych latach wynosić będzie:
– 2013r. - 75 uczestników projektu (60 kontraktów socjalnych, 15 umów PAL),
– 2014r. - 109 uczestników  projektu (84 kontraktów socjalnych, 35 umów PAL),
– 2015r. - 41 uczestników projektu  (35 kontraktów socjalnych, 6 umów PAL). 
Łącznie w latach 2013-15r. przewidziano udział  w projekcie systemowym 225 osób w tym 189 kobiet i 36 mężczyzn.


Działania, które zostaną podjęte w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu to m.in.:
–  staże,
–  szkolenia zawodowe,
–  objęcie rodzin pomocą asystenta rodziny,
–  grupy samopomocowe,
–  warsztaty zajęciowe,
–  terapia uzależnień,
–  terapia psychologiczna,
–  uzupełnienie wykształcenia na poziomie gimnazjalnym.


Informacje dotyczące projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 341503