Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyInformacja o wydawaniu żywności w ramach programu PEAD - marzec 2013 Drukuj
Środa, 06 Marzec 2013 08:00
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, iż ponownie rozpocznie realizację programu w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej - program pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD) od dnia 11 marca 2013 r. 
 

Do dalszego otrzymania artykułów żywnościowych kwalifikować będą mieszkańców Miasta  i  Gminy Nowa Sarzyna  (którzy objęci są pomocą z tutejszego Ośrodka – był przeprowadzony u nich wywiad środowiskowy, których dochód netto miesięcznie nie przekracza 813,00 zł dla osoby samotnej, 684,00 zł na członka w rodzinie lub osoby w szczególnie trudnej sytuacji) pracownicy socjalni Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie na podstawie imiennych kart dystrybucji artykułów PEAD w dniach: 7 – 8 marca 2013 r.

 

Punkt wydawania żywności będzie w budynku MGOPS w Nowej Sarzynie (piwnice) w dniach:

  • 11 – 12 marca  2013 r. (poniedziałek, wtorek) od godz. 9.00 do godz. 14.00 dla miejscowości: 
Wola Zarczycka i Łętownia
(z wyłączeniem Wólki Łętowskiej, gdyż mieszkańcy sołectwa mogą otrzymać żywność w „ Caritas ”)
  •  13 – 14 marca 2013 r. (środka, czwartek) od godz. 9.00 do godz.14.00 dla miejscowości:
Sarzyna i Tarnogóra
  • 15 i 18 marca 2013 r. (piątek, poniedziałek) od godz. 9.00 do godz.14.00 dla miejscowości :
Nowa Sarzyna, Ruda Łańcucka, Łukowa, Jelna, Judaszówka.

 

Ponadto w MGOPS znajduje się magazyn odzieży, który czynny jest w każdy wtorek i czwartek od godz. 14:00 do 15:30.

Magazyn na bieżąco uzupełniany jest o nową odzież.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie przy ul. Łukasiewicza 2, tel. (17) 71 78 169.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 341492