Bus 500+ w Nowej Sarzynie Drukuj
Piątek, 22 Kwiecień 2016 09:01

W ramach ogólnopolskiej kampanii promocyjnej programu rządowego „Rodzina 500+” do Nowej Sarzyny w dniu 21.04.2016 r.  przyjechał „Bus 500+”, który przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie obsługiwał wszystkich zainteresowanych  świadczeniem wychowawczym. Porad udzielali pracownicy MGOPS w Nowej Sarzynie.

W spotkaniu uczestniczyli Poseł RP Pan Jerzy Paul, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Pan Andrzej Rychel, p. o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka w Nowej Sarzynie Pani Agnieszka Frąk oraz pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Była to świetna okazja do podsumowania trzech pierwszych tygodni realizacji programu.

Na dzień 20 kwietnia złożono 1305 wniosków.

Zostało wydanych 105 decyzji przyznających świadczenie.

W kwietniu wsparciem zostanie objętych 188 dzieci, a wysokość wypłaconych świadczeń wyniesie około 94 tysięcy.