Konsultacje społeczne Drukuj
Piątek, 02 Grudzień 2016 12:51

W związku z trwającymi pracami nad Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2016 – 2020 Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie zaprasza zainteresowanych mieszkańców do ich konsultacji.

Konsultacje polegać będą na:
1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektu Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2016 – 2020 na stronie internetowej www.mgops.nowasarzyna.eu  i w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) wyłożeniu projektu Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2016 – 2020 w sekretariacie (pok. Nr 13, I piętro) godzinach urzędowania.
Termin konsultacji: od 2 grudnia do 15 grudnia 2016 r.

Dokumenty konsultacyjne:
1) zarządzenie Nr  16/2016 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2016 – 2020,
2) formularz do składania opinii, propozycji i uwag do projektu Programu dostępne jest:
a) na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,

Wypełniony formularz do składania opinii, propozycji i uwag do projektu  należy składać do dnia 15 grudnia 2016 r.:
1) osobiście w Sekretariacie (pok. 13) MGOPS
2) droga pocztową na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 2, 37-310 Nowa Sarzyna z dopiskiem Konsultacje Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2016 – 2020
3) przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art.6 ust.2 zobowiązuje gminę do realizacji określonych zadań, należą do nich w szczególności: Opracowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

 

Do pobrania:

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2016-2020

Formularz do składania opinii, propozycji i uwag do projektu Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2016 – 2020