Apel o pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym Drukuj
Wtorek, 10 Styczeń 2017 07:41

Zwracam się z prośbą do mieszkańców miasta i gminy Nowa Sarzyna o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w obecnym okresie zimowym.
Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.

 

Każdą informację przekażmy służbom społecznym o osobach starszych, samotnych, bezdomnych o tych których nie znamy a wydaje nam się, że potrzebują pomocy.
Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicach dworców, ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych.

 

Zgłoszenia można dokonać do:
W ciągu dnia:

 • do Noclegowni prowadzonej przez Caritas Leżajsk, ul. Jarosławska 4, tel. (017) 240 24 01- osoby mogą skorzystać z jadłodajni,
 • do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 2, tel. ( 017 ) 7178169 - osoby mogą otrzymać odzież i żywność,
 • do Szpitala p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, ul. Leśna 22, tel. (017) 242 71 13 – osoby wymagające pomocy lekarskiej,
 • do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie ul. Kochanowskiego 17 tel. (017) 852 76 55 lub do najbliższego szpitala - osoby będące pod wpływem alkoholu (w stanie upojenia alkoholowego),
 • do sołtysów sołectw na terenie gminy Nowa Sarzyna,
 • do przewodniczących osiedli na terenie miasta Nowa Sarzyna,
 • do Urzędu Miasta i Gmina Nowa Sarzyna, tel. (17) 24 – 13 – 177,
 • do Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie, tel. (17) 24 – 13 – 297.

W godzinach wieczornych i nocnych:

 • do Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, tel. (17) 24 – 06 – 399 lub (17) 24 – 06 – 310,
 • do Noclegowni - Caritas Leżajsk tel. (017) 240 24 01, w przypadku braku miejsca w noclegowni lub znacznej odległości do schroniska czy noclegowni bezdomnego lub potrzebującego opieki należy przewieźć do najbliższego domu pomocy społecznej lub zakładu opiekuńczo – leczniczego:
 • Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej 678, tel. (017) 240 31 11,
 • Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach Mołyniach 295, tel. (017) 242 09 41,
 • Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Leżajsku ul. plac Mariacki 9, tel. (017) 240 48 09.

Całodobowa bezpłatna infolinia Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 987 , pod tym numerem można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych.

p.o. Dyrektora
MGOPS w Nowej Sarzynie
Agnieszka Frąk