Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyDystrybucja żywności w lipcu
Czwartek, 06 Lipiec 2023 06:56

Od dnia 13 lipca 2023 r. rozpoczynamy dystrybucję żywności dla osób zakwalifikowanych w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus.

Więcej…
 
Dystrybucja artykułów żywnościowych w 2023 roku
Czwartek, 06 Lipiec 2023 06:51

Informujemy, że we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności  w roku bieżącym będzie realizował dystrybucję artykułów żywnościowych w Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus.

Więcej…
 
Zasady prawidłowego żywienia seniorów
Środa, 05 Lipiec 2023 08:31

W dniu 6 lipiec 2023 roku w  Klubie "Senior+" w Nowej  Sarzynie i Sarzynie rozpocznie się cykl warsztatów dietetycznych z Panią Moniką Kozioł, "Zasady prawidłowego żywienia seniorów i jego wpływ na funkcjonowanie organizmu".

Celem warsztatów będzie profilaktyka zdrowego odżywiania wśród seniorów.

 
Informacja dotycząca projektu "Radość Życia-Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie"
Środa, 31 Maj 2023 07:50

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI DALSZEGO UDZIELANIA WSPARCIA W DZIENNYM DOMU POBYTU W NOWEJ SARZYNIE PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU pt. „Radość Życia-Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie”

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Radość Życia-Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie” jego realizacja z dniem 30-11-2022 r. dobiegła końca, w związku z czym, zakończyła się możliwość jego finansowania ze środków projektu. 

W okresie od 01-01-2020 r. do 30-11-2022 r. projekt pt. „Radość Życia-Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Numer projektu RPPK.08.03.00-18-0090/19.

Więcej…
 
Oświadczenie dotyczące projektu „Radość Życia-Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie”
Środa, 31 Maj 2023 07:48

Informujemy, iż mimo zakończenia realizacji Projektu pt. „Radość Życia-Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie”, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie nadal posiada 30 miejsc świadczenia usług społecznych.

Na dzień 31.05.2023r. w/w wsparciem objętych jest 24 uczestników.

Więcej…
 
"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI" – EDYCJA 2023
Czwartek, 20 Kwiecień 2023 13:20

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie we współpracy ze Stowarzyszeniem "Integracja bez Granic" przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami" – edycja 2023. Całkowita wartość dofinansowania: 482 130,00 zł.

Więcej…
 
Szkolenie dla uczestników Klubu "Senior+"
Wtorek, 28 Marzec 2023 10:04

W dniu 29 marca 2023 roku o godz. 12.00  w Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie  odbędzie się szkolenie w którym wezmą udział  uczestnicy Klubu „Senior +” z Nowej Sarzyny oraz Sarzyny.

Celem szkolenia jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, zwłaszcza osób starszych oraz społeczności wiejskich i małych miast. Szkolenie odbędzie się w ramach programu Bezpieczna Polska.

 
"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" – edycja 2023
Czwartek, 09 Marzec 2023 14:14

Gmina Nowa Sarzyna  przystąpiła do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" – edycja 2023. Całkowita wartość dofinansowania:  431 154,00 zł. Gmina Nowa Sarzyna ogłosiła konkurs ofert dla organizacji pozarządowych  na realizację programu. W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania Miasto i Gmina Nowa Sarzyna o charakterze pożytku publicznego pn. "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" – edycja 2023 została wybrana oferta Spółdzielni Socjalnej „Projekt Remiza”. Projekt będzie realizowany we  współpracy z  Miejsko – Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie.

Więcej…
 
Oświadczenie dotyczy projektu pt. „Radość Życia-Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie”
Środa, 28 Grudzień 2022 09:15

Informujemy, iż mimo zakończenia realizacji Projektu pt. „Radość Życia-Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie” Miasto i Gmina Nowa Sarzyna/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie nadal posiada 30 miejsc świadczenia usług społecznych.Od 1 grudnia 2022 r. w/w wsparciem objętych jest 30 osób.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 4 z 54

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 656692