Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyInformacje dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 
Poniedziałek, 06 Listopad 2014 08:30
 
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Nowej Sarzynie informuje, iż w dniu 17 listopada 2014r., w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie w sali konferencyjnej odbędzie się szkolenie dla wszystkich członków Zespołu i grup roboczych.
Temat szkolenia: Nowe zjawiska w praktyce funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych.
Szkolenie poprowadzi Pani Maria Dekert (Dyrektor Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, pedagog, interwent, superwizor PTP).
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie współfinansowane jest ze środków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Sarzynie.

Poniedziałek, 16 Grudzień 2013 13:00
 
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Nowej Sarzynie informuje, że spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego odbędzie się 23 grudnia bieżącego roku o godzinie 12.30 w MGOPS w Nowej Sarzynie, pokój numer 4.

Spotkanie ma na celu omówienie spraw bieżących funkcjonowania Zespołu  Interdyscyplinarnego i grup roboczych.


Informacja w formacie PDF


Wtorek, 10 Wrzesień 2013 08:30
 
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Nowej Sarzynie informuje, że spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego odbędzie się 19 września bieżącego roku o godzinie 12.30 w MGOPS w Nowej Sarzynie, pokój numer 4.

Spotkanie ma na celu omówienie spraw bieżących funkcjonowania Zespołu  Interdyscyplinarnego i grup roboczych.


Informacja w formacie PDF


Poniedziałek, 27 Maj 2013 08:30

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Nowej Sarzynie informuje, że spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego odbędzie się 13 czerwca bieżącego roku o godzinie 12.30 w MGOPS w Nowej Sarzynie, pokój numer 4.

Spotkanie ma na celu omówienie spraw bieżących funkcjonowania Zespołu  Interdyscyplinarnego i grup roboczych.


Informacja w formacie PDF


 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 635565