Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyO dodatkach energetycznych


Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.


Otrzymanie dodatku energetycznego jest uwarunkowane posiadaniem ustalonego decyzją prawa do dodatku mieszkaniowego. Należy też zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Jeśli spełnia się jednocześnie te warunki, można złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej. Ważne jest, aby stroną umowy energetycznej była osoba na którą decyzją przyznano dodatek mieszkaniowy.
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2020 do 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 12,09 zł/miesiąc;
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 16,79 zł/miesiąc;
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 20,15 zł/miesiąc.


Przy składaniu wniosku niezbędne będą:

  1. Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej (oryginał do wglądu + kserokopia)
  2. Aktualna decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy (dodatek musi być przyznany na tę samą osobę, z którą zawarta jest umowa z zakładem energetycznym!!!)
  3. Numer konta bankowego, na które przekazywane będzie co miesiąc świadczenie (do wpisania we wniosku). W sytuacji braku konta bankowego świadczenie będzie wypłacane w Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Nowej Sarzynie ul. Kościuszki 11.

Wnioski na dodatek energetyczny należy złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie ul. Łukasiewicza 2, 37-310 Nowa Sarzyna, pokój nr. 22.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 672134