Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyŻyć pozytywnie - żyć bez przemocy
Środa, 05 Sierpień 2015 09:30

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, otrzymał dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł na realizację projektu pn. „Żyć pozytywnie - żyć bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Całkowity koszt realizacji projektu 29.000,00 zł, w tym 9.000,00 zł wkładu własnego.

Beneficjentami projektu będą dzieci uczęszczające do placówek wsparcia dziennego, funkcjonujące w mieście i gminie Nowa Sarzyna w wieku 9-12 lat.

Celem głównym projektu jest tworzenie wczesnej profilaktyki wśród dzieci z rodzin dotkniętych bądź zagrożonych przemocą w rodzinie. Wszystkie działania prowadzone w ramach projektu związane są z kształtowaniem i promowaniem odpowiednich postaw, zachowań i wartości prospołecznych, zwiększeniem świadomości społecznej dotyczącej tematyki przemocy.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w warsztatach, szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy, jednodniowym wyjeździe integracyjnym. W projekcie przewidziano wspólną imprezę rekreacyjną dla rodzin promującą zdrowy styl życia.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 382894