Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinySpotkanie organizacyjne w ramach projektu „Żyć pozytywnie - żyć bez przemocy”
Wtorek, 11 Sierpień 2015 12:00
W dniu 10 sierpnia 2015r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące podpisania porozumienia o współpracy w związku z realizowanym projektem „Żyć pozytywnie - żyć bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego  „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
 
W spotkaniu  uczestniczyli : Prezes Stowarzyszenia „Integracja bez granic” – Pani Anna Paszek, ks. proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej - Józef Łobodziński, ks. proboszcz Parafii pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Łętowni – Stefan Śnieżek oraz Dyrektor MGOPS Nowa Sarzyna – Pan Mirosław Przewoźnik.
 
Na mocy podpisanych porozumień świetlice środowiskowe z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna przystąpiły oficjalnie do realizacji projektu. Kolejnym etapem w ramach współpracy będzie nabór uczestników do projektu – tj. dzieci w wieku 9-12 lat, a w dalszej kolejności przeprowadzenie cyklu zajęć i warsztatów przewidzianych w projekcie. Partnerstwo w ramach projektu zostało zawarte do 31 grudnia 2015r.
 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 362249