Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyInformacja o wydawaniu żywności: 31 sierpień - 2 wrzesień 2015
Czwartek, 27 Sierpień 2015 08:00

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, iż żywność w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2015 będzie wydawana od 31 sierpnia 2015 r.

 

Do otrzymania artykułów żywnościowych kwalifikować będą mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna  (tylko którzy objęci są pomocą z tutejszego Ośrodka – był przeprowadzony u nich wywiad środowiskowy, których dochód netto miesięcznie nie przekracza 813,00 zł dla osoby samotnej, 684,00 zł na członka w rodzinie) nadal pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka na podstawie imiennych kart dystrybucji artykułów FEAD.Punkt wydawania żywności będzie w budynku MGOPS w Nowej Sarzynie (piwnice) w dniach:

  1. Nowa Sarzyna i Jelna (w tym Judaszówka) - 31 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) od godz. 10.00 do godz. 14.00;
  2. Wola Zarczycka, Łętownia, Wólka Łętowska - 1 września 2015 r. (wtorek) od godz. 10.00 do godz. 14.00;
  3. Sarzyna, Tarnogóra, Ruda Łańcucka, Łukowa - 2 września 2015 r. (środa) od godz. 10.00 do godz. 14.00.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie przy ul. Łukasiewicza 2, tel. (17) 71 78 169.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 346733