Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyZmiana kryterium dochodowego Drukuj
Wtorek, 21 Luty 2017 07:30

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, informuje, że zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej z dnia 28.12.2016 r. obecne kryterium dochodowe dotyczące przyznawania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/ dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 362267