Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyPogadanka dot. racjonalnego żywienia Drukuj
Piątek, 19 Maj 2017 08:44

"Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2016"
W dniu 9 maja 2017 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie pracownicy w/w Ośrodka pośród Klientów objętych pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016 przeprowadzili spotkanie: „Pogadanka dot. racjonalnego żywienia”.

Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia dotyczące: wyjaśnienia terminu żywienia człowieka i racjonalnego żywienia, następnie omówiono poszczególne grupy składników odżywczych pokarmu, rady żywieniowe oraz zasady żywienia wg prof. Bergera.

Został także poruszony temat wskaźnika BMI oraz roli aktywności ruchowej w życiu człowieka.

Każda z osób biorąca udział w spotkaniu otrzymała materiały dot. powyższego zagadnienia. W powyższym spotkaniu udział wzięło 45 osób.

 


 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 362264