Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinySzansa na sukces Drukuj
Środa, 30 Sierpień 2017 13:43

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób niepełnosprawnych (48 kobiet, 32 mężczyzn) biernych zawodowo lub bezrobotnych, z których minimum 50% uzyska kwalifikacje zawodowe, będących mieszkańcami województwa podkarpackiego, w wieku aktywności zawodowej, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, które są mieszkańcami województwa podkarpackiego (w rozumieniu KC), są bezrobotne (zarejestrowane Powiatowym Urzędzie Pracy i zakwalifikowane do III profilu pomocy lub nie podlegają profilowaniu) lub nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą:
•    kobiety – 5 pkt;
•    osoby zamieszkałe na terenie wsi – 2 pkt;
•    osoby do 25 roku życia bez doświadczenia zawodowego – 2 pkt;
•    osoby niebiorące udziału w projektach/szkoleniach/kursach/stażach w ostatnich 12 miesiącach – 2 pkt;
•    osoby, które korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – 3 pkt;

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

Nabór do projektu będzie realizowany w dwóch turach po 40 osób:
• I nabór: od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r.,
• II nabór: 01.04.2018 r. do 30.04.2018 r.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje liczba przyznanych punktów na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie Projektu oraz poprawność i kompletność złożonych w terminie rekrutacji dokumentów.

O zakwalifikowaniu do projektu kandydaci zostaną powiadomieni jak najszybciej, po zamknięciu rekrutacji.

Projekt oferuje 80 półrocznych płatnych staży, których uczestnicy zdobędą kwalifikacje zawodowe w miejscu wykonywania pracy. Po zakończonym stażu będzie możliwość uzyskania zatrudnienia w Zakładzie Pracy przyjmującym na staż. Skierowanie na staż będzie poprzedzone m.in. przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, poradnictwem zawodowym, szkoleniem zawodowym.

Każdy z uczestników projektu „Szansa na sukces” zostanie objęty kompleksowym wsparciem w skład którego wchodzi:
•    wykonany przez doradcę zawodowego Indywidualny Plan Działania,
•    poradnictwo zawodowe (w formie grupowych spotkań),
•    szkolenia (treningi) z zakresu aktywizacji zawodowej i kompetencji społecznych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (grupowe i indywidualne),
•    szkolenie zawodowe przed rozpoczęciem stażu (wg potrzeb),
•    stypendium szkoleniowe (w związku z odbywaniem szkolenia zawodowego),
•    badania lekarskie na potrzeby odbycia stażu,
•    półroczny staż w zakładzie pracy wg ustalonego programu pod okiem opiekuna– wysokość stypendium stażowego wynosi 1850 zł brutto miesięcznie;
•    pośrednictwo pracy,
•    zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe, IPD i poradnictwo zawodowe,
•    zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną,
•    wsparcie Animatora przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie „Szansa na sukces” prosimy o kontakt:

tel.: 17 77 36 843

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 362276