Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyPogadanka dot. prawidłowego przechowywania żywności Drukuj
Czwartek, 27 Luty 2020 11:43

"Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019"

W dniu 25 lutego 2020 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie pracownicy w/w Ośrodka pośród Klientów objętych pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2019 przeprowadzili spotkanie: "Pogadanka dot. prawidłowego przechowywania żywności".

Podczas spotkań zostały omówione zasady przechowywania żywności w lodówce, terminów trwałości żywności oraz okresów przechowywania żywności.
Każda z osób biorąca udział w spotkaniu otrzymała materiały dot. powyższego zagadnienia. W powyższym spotkaniu udział wzięło 45 osób.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 639010