Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyKlub "Senior +" Drukuj

Środa, 5 Lipiec 2023 10:53

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że od stycznia 2023 r. realizuje  w ramach Programu Wieloletniego  "Senior+" na lata 2021 – 2025 r. współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody podkarpackiego realizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna Klub  "Senior+".
Działalność Klubu ,,Senior+’’ skierowana jest dla osób powyżej 60 roku życia z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, szczególnie dla osób zamieszkujących Nową Sarzynę i Sarzynę.
Placówki Klubów  "Senior+" mieszczą się w:

 • Nowa Sarzyna ul. Adama Mickiewicza 2, 37 – 310 Nowa Sarzyna
 • Sarzyna 172, 37 – 310 Nowa Sarzyna.

Celem Klubu ,,Senior+’’ jest uwzględnienie potrzeb ludzi starszych i ich aktywizację w środowisku lokalnym. Wspieranie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu. Przeciwdziałaniu izolacji i marginalizacji, pomoc w utrzymaniu kondycji psychicznej, aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia , pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich.
W ramach projektu Klub ,,Senior+’’ będą prowadzone zajęcia:

 • zajęcia gimnastyczno – taneczne;
 • warsztaty dietetyczne i kulinarne;
 • spotkania edukacyjno – informacyjne prowadzone przez zaproszonych gości : radca prawny, psycholog, fizjoterapeuta, policjant, pielęgniarka;
 • spacery, wycieczki, czytanie książek;
 • zajęcia aktywności twórczej;
 • spotkania integracyjne;
 • zajęcia aktywizujące społecznie w tym wolontariat, m.in. uczestnictwo w akcjach charytatywnych;
 • zajęcia kulturalno - oświatowe, m.in. wspólne wyjścia do kina, śpiewy, przedstawienia
 • zajęcia animacyjne czasu wolnego;
 • zwiększanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie korzystania z systemów komputerowych, telefonicznych;

Realizacja projektu potrwa do 31.12.2023 r. Wszelkie informacje dotyczące działalności Klubu  "Senior+" są dostępne w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie oraz pod numerem telefonu 17 717 81 69 wew. 21 i 23.

 


 


Środa, 8 Czerwiec 2022 10:18
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że od stycznia 2022 r. realizuje  w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021 – 2025 r. współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody podkarpackiego realizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna Klub ,,Senior+”.
Działalność Klubu ,,Senior+’’ skierowana jest dla osób powyżej 60 roku życia z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, szczególnie dla osób zamieszkujących Nową Sarzynę i Sarzynę.
Placówki Klubów ,,Senior+” mieszczą się w:
 • Nowa Sarzyna ul. Adama Mickiewicza 2, 37 – 310 Nowa Sarzyna
 • Sarzyna 172, 37 – 310 Nowa Sarzyna.
Celem Klubu ,,Senior+’’ jest uwzględnienie potrzeb ludzi starszych i ich aktywizację w środowisku lokalnym, stworzenie osobom starszym miejsca i warunków do integracji wewnętrznopokoleniowej, wzajemnej pomocy ze stosowaniem zasady wzajemności oraz zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami, a aktywnym młodym pokoleniem.
W ramach projektu Klub ,,Senior+’’ będą prowadzone zajęcia:
 • zajęcia gimnastyczno – taneczne;
 • zajęcia kulinarne;
 • spotkania edukacyjno – informacyjne prowadzone przez zaproszonych gości : radca prawny, psycholog, fizjoterapeuta, policjant, pielęgniarka;
 • spacery, wycieczki, czytanie książek;
 • zajęcia aktywności twórczej;
 • spotkania integracyjne;
 • zajęcia aktywizujące społecznie w tym wolontariat, m.in. uczestnictwo w akcjach charytatywnych;
 • zajęcia kulturalno - oświatowe, m.in. wspólne wyjścia do kina, śpiewy, przedstawienia
 • zajęcia animacyjne czasu wolnego;
 • zwiększanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie korzystania z systemów komputerowych, telefonicznych;
Realizacja projektu potrwa do 31.12.2022 r. Wszelkie informacje dotyczące działalności Klubu ,,Senior+” są dostępne w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie oraz pod numerem telefonu 17 717 81 69 wew. 21 i 23
 


Poniedziałek, 30 Marzec 2020 10:08

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że od stycznia 2020 r. realizuje  w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015 – 2020 r. współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody podkarpackiego realizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna Klub ,,Senior+”.

Działalność Klubu ,,Senior+’’, skierowana jest dla osób powyżej 60 roku życia z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, szczególnie dla osób zamieszkujących Nową Sarzynę. Placówka mieści się w budynku przy ulicy Adama Mickiewicza 2, 37 – 310 Nowa Sarzyna.

Celem Klubu ,,Senior+’’ jest uwzględnienie potrzeb ludzi starszych i ich aktywizację w środowisku lokalnym, stworzenie osobom starszym miejsca i warunków do integracji wewnętrznopokoleniowej, wzajemnej pomocy ze stosowaniem zasady wzajemności,  zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami, a aktywnym młodym pokoleniem.

W ramach projektu Klub ,,Senior+’’ będą prowadzone zajęcia:

 • zajęcia rekracyjno – ruchowe;
 • zajęcia artystyczne;
 • zajęcia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy;
 • spacery, wycieczki, czytanie książek,
 • zabawy taneczne;
 • spotkania integracyjne,
 • zajęcia edukacyjno – informacyjne,
 • spotkania pozwalające zaprezentować własne zdolności, pasje, zainteresowania.

Realizacja projektu potrwa do 31.12.2020 r. Wszelkie informacje dotyczące działalności Klubu ,,Senior+” są dostępne w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie oraz pod numerem telefonu 17 717 81 69 wew. 23

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 672142