Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyRadość Życia - DDP Drukuj
Poniedziałek, 30 Marzec 2020 10:22

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie przystąpił do realizacji projektu „Radość Życia” -  Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. do 30.11.2022 r. 

Cel główny projektu: zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie nowych miejsc opieki dla 30 osób starszych/niesamodzielnych (osób zagrożonych ubóstwem luz zagrożeniem społecznym) w nowo utworzonym ośrodku zapewniającym opiekę  dzienną.

Projektu skierowany jest do osób niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnie wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, powyżej 60 roku życia w przypadku kobiet i powyżej 65 roku życia w przypadku mężczyzn, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Seniorzy w Domu Dziennego Pobytu w Nowej Sarzynie będą mogli korzystać z: terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej, zajęć komputerowych, usług rehabilitacyjnych, usługi transportowej do Dziennego Domu, posiłku w formie obiadu, poradnictwa specjalistycznego, zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych. Placówka będzie dysponować 30 miejscami i będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Planowany termin uruchomienia placówki w lipcu 2020 r. W marcu 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do udziału w projekcie.  Dokumenty rekrutacyjne są  do pobrania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 2, 37-310 Nowa Sarzyna oraz na stronie internetowej Ośrodka: www.mgops.nowasarzyna.eu

Projekt przewiduje częściową odpłatność za pobyt w Dziennym Domu przez Uczestnika, w przypadku dochodu wyższego niż 150 % kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie będzie miał siedzibę pod adresem: ul. Chemików 3, 37-310 Nowa Sarzyna.

  • Całkowita wartość projektu  –  1 999 176,00 zł.
  • Wkład Funduszy Europejskich  –  1 899 217,20 zł.
  • Wkład własny  –  99 958,80 zł.

 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 639007