Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinySeniorko, Seniorze - zostań w domu! Drukuj
Środa, 01 Kwiecień 2020 11:35

W obliczu epidemii koronawirusa w najbliższym czasie najbezpieczniej jest pozostać w domu. To zalecenie powinni spełniać przede wszystkim Seniorzy, najbardziej narażeni na powikłania związane z zakażeniem. Każdy chroniąc siebie, chroni innych!

Zaleca się aby Seniorzy, nie opuszczali swojego miejsca zamieszkania.

W przypadku bliskiego kontaktu z innymi ludźmi - poniżej dwóch metrów - istnieje ryzyko zarażenia się wirusem. Jeżeli to możliwe, Senior może poprosić bliskich (sąsiadów, znajomych) o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Należy pamiętać o podstawowych zasadach higieny w tym wyjątkowym czasie - często myć ręce wodą z mydłem, unikać dotykania oczu, nosa i ust, regularnie dezynfekować powierzchnie dotykowe. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą trzeba wyrzucić potem do zamkniętego kosza, a następnie umyć ręce.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 639035