Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyProgram "WSPIERAJ SENIORA" Drukuj
Czwartek, 12 Listopad 2020 15:05

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie realizuje rządowy program „Wspieraj Seniora”. Program jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, nie objętych pomocą w formie usług opiekuńczych. Program ma na celu wsparcie tych seniorów, którzy zdecydują się na pozostanie w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, a którzy nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny czy sąsiadów zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby, w szczególności artykułów spożywczych i środków higieny osobistej.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

 

Zgłoszenia do programu „Wspieraj Seniora” należy kierować  na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów tel. 22 505 11 11, a także bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie pod nr tel. (17)7178169 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 635579