Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyApel o pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym Drukuj
Poniedziałek, 23 Listopad 2020 14:44

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców miasta i gminy Nowa Sarzyna o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w obecnym okresie zimowym.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.

Każdą informację przekażmy służbom społecznym o osobach starszych, samotnych, bezdomnych o tych których nie znamy a wydaje nam się, że potrzebują pomocy.
Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicach dworców, ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych. Zgłoszenia można dokonać do:

W ciągu dnia:

 • do Noclegowni prowadzonej przez Caritas Leżajsk, ul. Jarosławska 4, tel. (17) 240 24 01- osoby  mogą skorzystać z jadłodajni,
 • do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 2, tel. (17) 7178169,
 • do Szpitala  p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, ul. Leśna 22, tel. (17) 24 04 912, (17) 24 04 795 lub (17) 24 04 905 –  osoby wymagające pomocy lekarskiej,
 • do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie ul. Kochanowskiego  17  tel. (17) 852 76 55 lub do najbliższego szpitala - osoby będące pod wpływem alkoholu ( w stanie upojenia alkoholowego ),
 • do sołtysów sołectw na terenie gminy Nowa Sarzyna,
 • do przewodniczących osiedli na terenie miasta Nowa Sarzyna,
 • do Urzędu Miasta i Gmina Nowa Sarzyna, tel. (17) 24 13 177,  - do Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie, tel. 47 82 225 30.


W godzinach wieczornych i nocnych:

 • do Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, tel. 47 82 223 10,          
 • do Noclegowni - Caritas Leżajsk   tel. (17) 240 24 01,
w przypadku braku miejsca w noclegowni lub znacznej odległości do schroniska czy noclegowni bezdomnego lub potrzebującego opieki należy przewieźć do najbliższego domu pomocy społecznej lub zakładu opiekuńczo – leczniczego:
 • Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej  678, tel. (17) 240 31 11,
 • Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach Mołyniach  295, tel. (17) 242 09 41,
 • Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Leżajsku ul. plac Mariacki 9, tel. (17) 240 48 09, (17) 240 4195.

W sytuacji zagrożenia życia – numer alarmowy 112

Całodobowa bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 987 . Z numeru mogą korzystać osoby bezdomne wymagające pomocy w okresie zimowym z terenu województwa podkarpackiego. Pod  tym numerem telefonu można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie potrzebującej.   

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 635564