Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyKonsultacje społeczne Drukuj
Czwartek, 10 Grudzień 2020 07:22

dotyczące projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2021-2023”

Na podstawie Zarządzenia Nr 115/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 3 grudnia 2020 r. informuje się o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2021-2023”.

I. Przedmiot konsultacji:

Projekt:
„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2021-2023”.

II. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Termin prowadzenia konsultacji społecznych określa się w dniach od 17.12.2020 r. do 23.12.2020 r.
 
III. Uczestnicy:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
 
IV. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łukasiewicza 2 37 – 310 Nowa Sarzyna
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest:
Monika Tubiak- pok. 17, tel. (17) 71 78 169 wew.19.
 
V. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Konsultacje zostaną przeprowadzone z zastosowaniem arkusza formularza konsultacyjnego (do pobrania poniżej), za pośrednictwem:
a) złożenia osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, b) drogą pocztową na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łukasiewicza 2 37-310 Nowa Sarzyna z dopiskiem „Konsultacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2021-2023”. Decydująca jest data wpływu formularza do sekretariatu Ośrodka. c) drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zarządzenie

Formularz

Program

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 672153