Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyApelujemy o pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym Drukuj
Wtorek, 19 Styczeń 2021 08:24

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców miasta i gminy Nowa Sarzyna o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w obecnym okresie zimowym.
Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.

Każdą informację przekażmy służbom społecznym o osobach starszych, samotnych, bezdomnych o tych których nie znamy a wydaje nam się, że potrzebują pomocy.

 

Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicach dworców, ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych. Zgłoszenia można dokonać do:
W ciągu dnia:

  • do Noclegowni prowadzonej przez Caritas Leżajsk, ul. Jarosławska 4, tel. (17) 240 24 01- osoby mogą skorzystać z jadłodajni,
  • do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 2, tel. (17) 7178169, - do Szpitala p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, ul. Leśna 22, tel. (17) 24 04 912, (17) 24 04 795 lub (17) 24 04 905– osoby wymagające pomocy lekarskiej,
  • do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie ul. Kochanowskiego 17 tel. (17) 852 76 55 lub do najbliższego szpitala - osoby będące pod wpływem alkoholu ( w stanie upojenia alkoholowego ), - do sołtysów sołectw na terenie gminy Nowa Sarzyna, - do przewodniczących osiedli na terenie miasta Nowa Sarzyna, - do Urzędu Miasta i Gmina Nowa Sarzyna, tel. (17) 24 13 177, - do Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie, tel. 47 82 225 30

W godzinach wieczornych i nocnych:

  • do Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, tel. 47 82 223 10, - do Noclegowni - Caritas Leżajsk tel. (17) 240 24 01, w przypadku braku miejsca w noclegowni lub znacznej odległości do schroniska czy noclegowni bezdomnego lub potrzebującego opieki należy przewieźć do najbliższego domu pomocy społecznej lub zakładu opiekuńczo – leczniczego:
  • Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej 678, tel. (17) 240 31 11,
  • Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach Mołyniach 295, tel. (17) 242 09 41,
  • Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Leżajsku ul. plac Mariacki 9, tel. (17) 240 48 09, (17) 240 4195.

W sytuacji zagrożenia życia – numer alarmowy 112

Całodobowa bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 987. Z numeru mogą korzystać osoby bezdomne wymagające pomocy w okresie zimowym z terenu województwa podkarpackiego. Pod tym numerem telefonu można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie potrzebującej.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 610695