Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Drukuj
Piątek, 21 Lipiec 2023 11:32

Pracownicy MGOPS w Nowej Sarzynie pośród Klientów objętych pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 Plus w ramach działań towarzyszących niefinansowanych z w/w Programu przeprowadzili poniższe spotkania:

  • „Pogadanka dot. racjonalnego gospodarowania produktami żywnościowymi z elementami treningu budżetowego”- w dniach 22-23 czerwca 2023 r.,
  • „Pogadanka – Konserwanty w żywności ”- w dniu 26 czerwca 2023 r.,
  • „Pogadanka – Higiena przygotowywania posiłków i ich spożywania”- w dniu 4 lipca 2023 r.,
  • „ Pogadanka - Zasady zdrowego żywienia oraz znaczenia ziół w kuchni ”- w dniu 11 lipca 2023 r.,
  • „ Pogadanka – Prawidłowe przechowywanie żywności ”- w dniu 21 lipca 2023 r.,

W powyższych spotkaniach łącznie wzięło udział 170 osób. Każda z osób biorąca udział w spotkaniu otrzymała materiały dot. powyższego zagadnienia.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 595046