Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyOpieka wytchnieniowa - umowa podpisana Drukuj
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024 12:41

Gmina Nowa Sarzyna po podpisaniu umowy z Wojewodą Podkarpackim, przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który jest finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego. Na ten cel zostały nam przydzielone środki w wysokości 96 940,80 zł.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą znaczny stopień niepełnosprawności. Osoby zainteresowane taką formą wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej: 795 433 203 lub 17 717 81 69

 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 656712