Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI Drukuj
Wtorek, 30 Kwiecień 2024 10:37

Dzień ten został zapoczątkowany przez amerykańską organizację EPOCH w 2006 roku. Został ustanowiony w celu przekonania rodziców i opiekunów dzieci do rezygnacji z przemocy i kar fizycznych. W naszym kraju zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym.

Od 2010 r. zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim, postulowany przez Rzecznika Praw Dziecka.

Możesz zrobić jedną prostą rzecz – ZAREAGUJ! Nie reagując – przyzwalamy!

Telefon alarmowy 112

Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  - 800 12 00 02

Zespół Interdyscyplinarny w Nowej Sarzynie

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 656724